A site where community workers and newcomers can find legal information and community resources in their own language

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂਆਈ ਟੀਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਮਿਉਨਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਜਵਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਨਸ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇਪਛਾਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ, ਭੇਤਦਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ, ਮੌਤ, ਰਫਿਊਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਵਸੀਅਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਤਕਰਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ Adobe Acrobat Reader ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਦਾਅਵਾ-ਤਿਆਗ: ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲਦੇਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਜ਼ੈਕ ਅਤੇ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

Multilingual Legal Publications - Youth - Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ