“MOSAIC changed my life. The English language classes helped me to go on and see many of my dreams come true.”

CARF Canada seal

MOSAIC là gì?

MOSAIC là một cơ quan bất vụ lợi, đa ngữ chuyên trợ giúp di dân và người tỵ nạn về các nhu cầu định cư và hội nhập của họ.

Qua nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau, MOSAIC giúp thân chủ của họ tham gia trọn vẹn vào xã hội Canada. Kể từ khi ra đời cách đây hơn 35 năm, MOSAIC đã trở thành một trong các tổ chức phục vụ di dân lớn nhất trong vùng Lower Mainland.

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM
604 254 0244
DỊCH VỤ THÔNG DỊCH
604 254 8022
 
DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH
604 254 0469
 
 

MOSAIC believes in providing support to clients while receiving services. Please visit our dedicated client subsection that provides information on

  • Client Rights and Responsibilities,
  • Opportunity to tell your story,
  • Client satisfaction survey, and
  • Complaints procedures...by clicking here.